Bình lọc Composite


Liên hệ để biết giá

Cột lọc áp lực chất liệu Composite

 

TT

Ký hiệu

Dung tích

Lưu lượng

Kích thước

( mm )

Kích thước cửa

Thương

hiệu

Đơn giá

(VNĐ)

1

717

8.6

 

Φ 178 x 425

2.5” Cửa ra ở trên

JM

Call

2

735

20.1

0,4 m3/h

Φ 178 x 890

2.5” Cửa ra ở trên

JM

Call

3

844

32.5

0,6 m3/h

Φ 200 x 1100

2.5” Cửa ra ở trên

JM

 

4

1054

61.9

1,3 m3/h

Φ 250 x 1400

2.5” Cửa ra ở trên

JM

 

5

1252

84.8

1,8 m3/h

Φ 300 x 1320

2.5” Cửa ra ở trên

JM

 

6

1354

103.6

2,1 m3/h

Φ 330 x 1375

2.5” Cửa ra ở trên

JM

 

7

1465

145.6

2,5 m3/h

Φ 350 x 1620

2.5” Cửa ra ở trên

JM

 

8

1665

187.7

3,2 m3/h

Φ 400 x 1620

2.5” Cửa ra ở trên

JM

 

9

1865

237

4 m3/h

Φ 450 x 1620

4” Cửa ra ở trên

JM

 

10

2169

316

5,4 m3/h

Φ 500 x 1750

Cửa ra ở trên và cửa

ra ở dưới Φ 4”

HY

 

11

2472

421

7,3 m3/h

Φ 600 x 1850

Cửa ra ở trên và cửa

ra ở dưới Φ 4”

HY

 

12

3072

640

11,4 m3/h

Φ 750 x 1850

Cửa ra ở trên và cửa

ra ở dưới Φ 4”

HY

 

13

3087

782

12,5  m3/h

Φ 750 x 2150

Cửa ra ở trên và cửa

ra ở dưới Φ 6”

HY

 

 

2

850

16,4 m3/h

Φ 900 x 1850

Cửa ra ở trên và cửa

ra ở dưới Φ 6”

HY

 

 

4

1093

18 m3/h

Φ 900 x 2400

Cửa ra ở trên và cửa

ra ở dưới Φ 6”

HY

 

 

 

46

19 m3/h

Φ 1000 x 1850

Cửa ra ở trên và cửa

ra ở dưới Φ 4”

HY

 

 

 

1332

22 m3/h

Φ 1000 x 2400

Cửa ra ở trên và cửa

ra ở dưới Φ 4”

HY

 

 

 

202

26,2 m3/h

Φ 1200 x 1850

Cửa ra ở trên và cửa

ra ở dưới Φ 6”

HY

 

 

 

1824

30 m3/h

Φ 1200 x 2400

Cửa ra ở trên và cửa

ra ở dưới Φ 6”

HY

 

 

94

2688

42 m3/h

Φ 1500 x 2400

Cửa ra ở trên và cửa

ra ở dưới Φ 6”

HY

 

 

 

3561

60 m3/h

Φ 1800 x 2400

Cửa ra ở trên và cửa

ra ở dưới Φ 6”

HY

 

  • i với các loại cột khách sử dụng bị móp và hút, Công ty sẽ không bảo hành
  • Công suất của cột tính theo lưu lượng khi sử dụng cột vào việc lọc làm mềm nước. Nếu sử dụng cột lọc cát thì công suất sẽ giảm đi 1/3 hoặc hơn tùy thuộc vào nguồn nước.

  • Loại: COMPOSITE
  • 500 Sản phẩm trong kho