Bơm định lượng


Liên hệ để biết giá

MÁY BƠM ĐỊNH LƯỢNG

            

Loại

Áp lực nén

Đơn giá

0-3 L/h

6 Kg/ cm2

 

0-9 L/h

3 Kg/ cm2

 

0-19L/h

1 Kg/ cm2

 

 


  • Loại: BOMDL
  • 500 Sản phẩm trong kho