Bơm Trục đứng


Liên hệ để biết giá

MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG

Ký hiệu

Mô tơ

( Kw)

Lưu lượng

( m3/h)

1.0

1.2

1.6

2.0

2.4

2.8

3.2

3.5

 

Đơn giá

C DL(F) 2-90

1.1

 

Đẩy cao

(m)

80

78

73

67

61

54

45

37

 

C DL(F) 2-110

1.1

 

98

95

89

82

73

64

54

44

 

C DL(F) 2-130

1.5

 

116

114

106

98

89

78

65

52

 

C DL(F) 2-150

1.5

 

134

130

123

112

100

90

73

60

 

C DL(F) 2-180

2.2

 

161

157

148

136

121

108

91

76

 

C DL(F) 2-220

2.2

 

197

192

180

165

148

130

110

90

 

C DL(F) 2-260

3.0

 

232

228

214

198

179

158

130

110

 

Ký hiệu

Mô tơ

(Kw)

Lưu lượng

(m3/h)

1.5

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

Đơn giá

C DL(F) 4-100

2.2

 

Đẩy cao

(m)

96

90

87

81

71

62

48

34

 

C DL(F) 4-120

2.2

 

114

108

104

95

85

75

58

41

 

C DL(F) 4-140

3.0

 

136

126

122

112

101

89

68

48

 

C DL(F) 4-160

3.0

 

152

144

140

129

115

101

78

55

 

C DL(F) 4-190

4.0

 

183

171

168

153

137

122

93

67

 

C DL(F) 4-220

4.0

 

211

200

192

178

160

138

108

79

 

Ký hiệu

Mô tơ

( Kw)

Lưu lượng

( m3/h)

5

6

7

8

 

9

 

10

11

12

Đơn giá

C DL(F) 8-80

3.0

 

Đẩy cao

(m)

83

80

77

73

69

65

58

52

 

C DL(F) 8-100

4.0

 

104

100

97

92

87

81

73

65

 

C DL(F) 8-120

4.0

 

124

120

116

111

104

92

87

78

 

L(F) 8-140

5.5

 

145

141

136

130

122

113

102

92

 

C DL(F) 8-160

5.5

 

166

161

156

148

139

130

118

106

 

C DL(F) 8-180

7.5

 

187

182

175

167

157

146

134

120

 

C DL(F) 8-200

7.5

 

208

202

195

186

175

163

150

135

 

 Ghi chú: CDL(F) 2*- 20#

           2* = Tiêu chuẩn lưu lượng 2 m3/h có thể dùng từ 1 m3/h đến 3.5 m3/h

           4* = Tiêu chuẩn lưu lượng 4m3/h có thể dùng từ 1.5 m3/h đến 8 m3/h

           20# = Tương đương 2 tầng cánh

           100# = Tương đương 10 tầng cánh

       Chịu nhiệt độ bình thường : từ -15oC đến +70oC                                                         

       Máy bơm dùng cho nồi hơi ( chịu được nhiệt độ từ +70oC đến +120 oC ) giá tăng thêm 10%

  

 

 

 


  • Loại: BOTD
  • 500 Sản phẩm trong kho