Lưới chặn hạt


Liên hệ để biết giá

Tên sản phẩm : Lưới chặn hạt

Tác dụng: Ngăn không cho hạt lọt qua khi xử lý trong cột Composite hoặc cột lọc Inox có zen bắt van

* Lưới chặn hạt trên F 27: 50.000đ

* Lưới chặn hạt dưới F 27: 50.000đ

TT

Ký hiệu cột

Lưới chặn hạt trên

Lưới chặn hạt dưới

1

Cột 2169

 

 

2

Cột 2472

 

 

3

Cột 3072

 

 

4

Cột 3672

 

 

5

Cột 3694

 

 

6

Cột 4072

 

 

7

Cột 4094

 

 

8

Cột 4872

 

 

9

Cột 4894

 

 

10

Cột 6294

 

 

11

Cột 7294

 

 

 

 


  • Loại: LUOCHA
  • 1000 Sản phẩm trong kho