Lưu lượng kế


Liên hệ để biết giá

Tên sản phẩm: Lưu lượng kế

Quy cách

Lưu lượng

Đơn giá

Lắp trên bảng điều khiển

2 GPM

 

5GPM

 

10 GPM

 

20 GPM

 

35 GPM

 

Lắp trưc tiếp vào ống nước

1GPM

 

2GPM

 

5 GPM

 

10 GPM

 

20 GPM

 

30 GPM

 

45 GPM

 

60 GPM

 

200 GPM

 

16 m3/h ( F50 )

 

25 m3/h ( F75 )

 

40 m3/h ( F75 )

 

60 m3/h ( F75 )

 

90 m3/h ( F100 )

 

120 m3/h ( F100 )

 

150 m3/h – 200 m3/h

 

   * Lưu lượng kế khí : 60m3/h, 100m3/h : 2.000.000 ®

 


  • Loại: LLKE
  • 500 Sản phẩm trong kho