Màng RO Công nghiệp


Liên hệ để biết giá

Tên sản phẩm: Màng RO (DOW – USA)

 

TT

Tên linh kiện

Kích thước

Chủng loại

Áp lực

( PSI )

Công suất

( L/h)

Đơn giá

 

Tỉ lệ lọc tạp chất

1

XLE – 4021 Filmtec

Φ 4” x 21”

Thấp áp

145

125

 

99,3 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Màng RO ( DOW – USA )

1

LE - 4040

Φ 4” x 40”

Thấp áp

145

380

 

99,0 %

2

LC – LE 4040

Φ 4” x 40”

Thấp áp

125

380

 

99,2 %

3

SW – 4040

Φ 4” x 40”

Xử lý nước biển

800

 

 

99,5 %

4

BW 30 – 365

Φ 8” x 40”

Xử lý nước lợ

225

 

 

99,5 %

5

BW 30 – 400

Φ 8” x 40”

Xử lý nước lợ

225

 

 

99,5 %

6

Màng TORAY

Φ 4” x 40”

Thấp áp

145

380

 

99,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Màng RO Voltron - China

1

Màng RO 4040

Φ 4” x 40”

Thấp áp

145

380

 

99.5%

2

Màng RO 8040

Φ 4” x 40”

Thấp áp

145

1400

 

99.5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Loại: MARO
  • 500 Sản phẩm trong kho