Màng UF


Liên hệ để biết giá

Tên sản phẩm : MÀNG SIÊU LỌC UF CÔNG NGHIỆP

STT

Tên linh kiện

Chủng loại

Kích cỡ

Công suất

Đơn giá

1

Màng UF 4021

Chất liệu màng PVC

Φ 4” x 21”

500 L/h

 

2

Màng UF 4040

Chất liệu màng PVC

Φ 4” x 40”

1000 L/h

 

3

Màng UF 200A

Chất liệu màng PVC

Φ 8” x 40”

3000L/h

 

 

 

 

 

 

 

 

MÀNG SIÊU LỌC UF GIA ĐÌNH

STT

Công suất

Kích thước

Đơn giá

Giá màng thay thế

1

300 Lít

Φ 102 x 270 mm

 

 

2

500 Lít

Φ 102 x 500 mm

 

 

3

750 Lít

Φ 102 x 720 mm

 

 

4

1000 Lít A

Φ 127 x 530 mm

 

 

 


  • Loại: MANGUF
  • 1000 Sản phẩm trong kho