Phin lọc


Liên hệ để biết giá

Tên sản phẩm: Phin lọc đa lõi

STT

Tên sản phẩm

Chất liệu

Nhựa / Inox

Đơn giá

(VNĐ)

1

Phin lọc chứa 5 lõi – 20”

Inox

 

2

Phin lọc chứa 7 lõi – 20”

Inox

 

3

Phin lọc chứa 10 lõi – 20”

Inox

 

4

Phin lọc chứa 7 lõi – 30”

Inox

 

5

Phin lọc chứa 7 lõi – 40”

Inox

 

6

Phin lọc chứa 5 lõi – 20”

U - PVC

 

7

Phin lọc chứa 5 lõi – 30”

U - PVC

 

8

Phin lọc chứa 5 lõi – 40”

U - PVC

 

9

Inox chứa túi lọc (50µm)

8m3/ h

 

10

Inox chứa túi lọc (50µm)

15m3/ h

 

11

Inox chứa túi lọc (50µm)

25m3/ h

 

12

Túi lọc 8m3/h

 

 

13

Túi lọc 15m3/h

 

 

4

Túi lọc 25m3/h

 

 

 

 


  • Loại: PHINLOC
  • 500 Sản phẩm trong kho