Thiết bị đo chất lượng nước


Liên hệ để biết giá

               

Tên sản phẩm

Tác dụng

Giải đo

Đơn giá

Đồng hồ điện trở

Đo độ dẫn điện

0 - 1999

( µs/cm )

 

Đồng hồ TDS

Đo tổng chất rắn hòa tan

 

 

Đồng hồ đo MΩ.cm

Đo nước siêu tinh khiết

 

0 - 18.20

(MΩ.cm )

 

Bút TDS : đ

Bút đo PH : đ

Nước đo độ cứng : / lọ ( 10ml )

 


  • Loại: TBD
  • 500 Sản phẩm trong kho