Vỏ màng RO công nghiệp


Liên hệ để biết giá

Vỏ màng RO Inox 304 đầu bằng nhựa ABS

TDS ≤ 500 ppm; pH: 6-9

STT

Tên linh kiện

Chịu áp lực

Mức chứa màng

Đơn giá (VNĐ)

1

4021

≥ 300 psi

1 Màng

 

2

4040

≥ 300 psi

1 Màng

 

3

4080

≥ 300 psi

2 Màng

 

 

Vỏ màng RO Inox 304 đầu bằng Inox

STT

Tên linh kiện

Chịu áp lực

Mức chứa màng

Đơn giá (VNĐ)

1

4040

≥ 300 psi

1 Màng

 

2

4080

≥ 300 psi

2 Màng

 

3

8040

≥ 300 psi

1 Màng

 

4

8080

≥ 300 psi

2 Màng

 

 

Vỏ màng RO bằng Composite

STT

Tên linh kiện

Chịu áp lực

Mức chứa màng

Đơn giá (VNĐ)

1

4040

(Nước vào ở thân)

≥ 300 psi

1 Màng

 

2

4080

(Nước vào ở đầu)

≥ 300 psi

2 Màng

 

4

8040

(Nước vào ở thân)

≥ 300 psi

1 Màng

 

5

8080

(Nước vào ở thân)

≥ 300 psi

2 Màng

 

6

80120

(Nước vào ở thân)

≥ 300 psi

3 Màng

 

7

80160

(Nước vào ở thân)

≥ 300 psi

4 Màng

 

 

 

 

 


  • Loại: VOMANGCN
  • 500 Sản phẩm trong kho