Cung cấp nguyên vật liệu lọc nước cấp và nước thải

Nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng về nguyên vật liệu lọc nước cấp và nước thải. Công ty Nika đã và đang không ngừng lựa chọn những nguyên vật liệu lọc phục vụ ngành nước có chất lượng tốt nhất, giá thành hợp lý nhất để thỏa mãn nhu cầu khách hàng.Hình sản phẩm Loại- Tên sản phẩm Nhà sản xuất Giá
Than Tre Phong thủy Việt Nam TTPT

Than Tre Phong thủy Việt Nam

1. Giới thiêu: Sản xuất tại Việt Nam từ than gáo dừa theo phương pháp hoạt hóa ở nhiệt độ 850- 9500C. Công dụng: khử màu, mùi, kim loại nặng, các hợp chất...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Than Tre khử mùi Việt Nam TTKM

Than Tre khử mùi Việt Nam

1. Giới thiêu: Sản xuất tại Việt Nam từ than gáo dừa theo phương pháp hoạt hóa ở nhiệt độ 850- 9500C. Công dụng: khử màu, mùi, kim loại nặng, các hợp chất...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Than hoạt tính gáo dừa Việt Nam kích thước 3 - 6 mesh TGD36

Than hoạt tính gáo dừa Việt Nam kích thước 3 - 6 mesh

1. Giới thiêu: Sản xuất tại Việt Nam từ than gáo dừa theo phương pháp hoạt hóa ở nhiệt độ 850- 9500C. Công dụng: khử màu, mùi, kim loại nặng, các hợp chất...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Than hoạt tính gáo dừa Việt Nam kích thước 4 - 8 mesh TGD48

Than hoạt tính gáo dừa Việt Nam kích thước 4 - 8 mesh

1. Giới thiêu: Sản xuất tại Việt Nam từ than gáo dừa theo phương pháp hoạt hóa ở nhiệt độ 850- 9500C. Công dụng: khử màu, mùi, kim loại nặng, các hợp chất...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Than hoạt tính gáo dừa Việt Nam kích thước 5 - 10 mesh TGD510

Than hoạt tính gáo dừa Việt Nam kích thước 5 - 10 mesh

1. Giới thiêu: Sản xuất tại Việt Nam từ than gáo dừa theo phương pháp hoạt hóa ở nhiệt độ 850- 9500C. Công dụng: khử màu, mùi, kim loại nặng, các hợp chất...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Than hoạt tính gáo dừa Việt Nam kích thước 6 - 12 mesh TGD612

Than hoạt tính gáo dừa Việt Nam kích thước 6 - 12 mesh

1. Giới thiêu: Sản xuất tại Việt Nam từ than gáo dừa theo phương pháp hoạt hóa ở nhiệt độ 850- 9500C. Công dụng: khử màu, mùi, kim loại nặng, các hợp chất...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Nguyên liệu than gáo dừa NLTGD

Nguyên liệu than gáo dừa

1. Giới thiêu: Sản xuất tại Việt Nam từ than gáo dừa theo phương pháp hoạt hóa ở nhiệt độ 850- 9500C. Công dụng: khử màu, mùi, kim loại nặng, các hợp chất...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Than Hà Lan THL

Than Hà Lan

1. Giới thiêu: Than sản xuất tại Hà Lan theo phương pháp hoạt hóa ở nhiệt độ 850- 9500C. Công dụng: khử màu, mùi, kim loại nặng, các hợp chất hữu cơ, thuốc...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Quặng Măng gan có hàm lượng Mn từ 15 - 18% QMG15

Quặng Măng gan có hàm lượng Mn từ 15 - 18%

Sản phẩm chính của Công ty là các loại quặng Mangan có hàm lượng Mangan từ 15% Mangan  trở lên chia ra thành các loại sản phẩm như sau: Quặng có...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Quặng Măng gan có hàm lượng Mn từ 18 - 23% QMG18

Quặng Măng gan có hàm lượng Mn từ 18 - 23%

Sản phẩm chính của Công ty là các loại quặng Mangan có hàm lượng Mangan từ 15% Mangan  trở lên chia ra thành các loại sản phẩm như sau: Quặng có...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá