Cung cấp nguyên vật liệu lọc nước cấp và nước thải

Nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng về nguyên vật liệu lọc nước cấp và nước thải. Công ty Nika đã và đang không ngừng lựa chọn những nguyên vật liệu lọc phục vụ ngành nước có chất lượng tốt nhất, giá thành hợp lý nhất để thỏa mãn nhu cầu khách hàng.Hình sản phẩm Loại Tên sản phẩm+ Nhà sản xuất Giá
Cát Thạch anh kich thước 0.5 - 1 mm CTA1

Cát Thạch anh kich thước 0.5 - 1 mm

Cát thạch anh được sử dụng trong lọc nước để lọc các thành phần lơ lửng có kích thước hạt nhỏ không có khả năng kết tủa khi để lắng tự nhiên. Trong...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Cát Thạch anh kich thước 1 - 1.5 mm CTA1.5

Cát Thạch anh kich thước 1 - 1.5 mm

Cát thạch anh được sử dụng trong lọc nước để lọc các thành phần lơ lửng có kích thước hạt nhỏ không có khả năng kết tủa khi để lắng tự nhiên. Trong...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Cát Thạch anh kich thước 1 - 2 mm CTA2

Cát Thạch anh kich thước 1 - 2 mm

Cát thạch anh được sử dụng trong lọc nước để lọc các thành phần lơ lửng có kích thước hạt nhỏ không có khả năng kết tủa khi để lắng tự nhiên. Trong...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Cát Thạch anh kich thước 1 - 3 mm CTA3

Cát Thạch anh kich thước 1 - 3 mm

Cát thạch anh được sử dụng trong lọc nước để lọc các thành phần lơ lửng có kích thước hạt nhỏ không có khả năng kết tủa khi để lắng tự nhiên. Trong...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Cát Thạch anh kich thước 1.5 - 2.5 mm CTA2.5

Cát Thạch anh kich thước 1.5 - 2.5 mm

Cát thạch anh được sử dụng trong lọc nước để lọc các thành phần lơ lửng có kích thước hạt nhỏ không có khả năng kết tủa khi để lắng tự nhiên. Trong...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Hạt cation - Hạt làm mềm - Hạt khử nước cứng xuất xứ Ấn Độ HLMAD

Hạt cation - Hạt làm mềm - Hạt khử nước cứng xuất xứ Ấn Độ

Hóa chất xử lý nước Hạt Cation làm mềm nước Loại bỏ             : Ca2+, Mg2+.. Hoàn nguyên    : Muối/Axit Hãng...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Hạt cation - Hạt làm mềm - Hạt khử nước cứng xuất xứ Anh HLMA

Hạt cation - Hạt làm mềm - Hạt khử nước cứng xuất xứ Anh

Hạt Cation làm mềm nước Loại bỏ             : Ca2+, Mg2+.. Hoàn nguyên    : Muối/Axit Hãng sản xuất  : Purolite – Anh...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Hạt cation - Hạt làm mềm - Hạt khử nước cứng xuất xứ Hồng Kong HLMHK

Hạt cation - Hạt làm mềm - Hạt khử nước cứng xuất xứ Hồng Kong

Hóa chất xử lý nước Hạt Cation làm mềm nước Loại bỏ             : Ca2+, Mg2+.. Hoàn nguyên    : Muối/Axit Hãng...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Hạt cation - Hạt làm mềm - Hạt khử nước cứng xuất xứ Mỹ HLMM

Hạt cation - Hạt làm mềm - Hạt khử nước cứng xuất xứ Mỹ

Hạt Cation làm mềm nước Loại bỏ             : Ca2+, Mg2+.. Hoàn nguyên    : Muối/Axit Hãng sản xuất  : Purolite – Anh...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Hạt cation - Hạt làm mềm - Hạt khử nước cứng xuất xứ Trung Quốc HLMTQ

Hạt cation - Hạt làm mềm - Hạt khử nước cứng xuất xứ Trung Quốc

Hóa chất xử lý nước Hạt Cation làm mềm nước Loại bỏ             : Ca2+, Mg2+.. Hoàn nguyên    : Muối/Axit Hãng...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá