Autovalve


Liên hệ để biết giá

Tên sản phẩm : AUTOVALVE RX

THỜI GIAN TÁI SINH THEO KHỐI LƯỢNG

 

Ký hiệu

Đường ống nước vào, ra

Công suất

Đơn giá

 

F63

 

Ống F34 nhựa UPVC - Zen 1”

≤ 4m3/h

 

 

F74

 

Ống F60 nhựa UPVC - Zen 2”

≤ 10m3/h

 

 

F77

Ống F60 nhựa UPVC - Zen 2”

≤ 18m3/h

 

 

F78

Ống F76 nhựa UPVC - Zen 3”

≤ 40m3/h

 

 

  • Công suất tối đa : Áp lực đạt 3kg/cm2
  • Khi thiết bị làm việc (tái sinh), cửa ra đóng không cho nước cứng qua (Không cần lắp van khóa hoặc van điện từ ở đường nước ra).
  • Thời gian tái sinh được tính bằng khối lượng (Ví dụ: lưu lượng 20m3 nước thành phẩm, thiết bị tự động tái sinh).
  • Không cần lắp thêm hệ thống điện điều khiển tự động đồng bộ cho Autovale + Bơm + van điện từ bên ngoài.
  • Lắp đặt và vận hành đơn giản

  • Loại: AUTOVALVE
  • 500 Sản phẩm trong kho