Đèn UV - Đèn cực tím


Liên hệ để biết giá

STT

Tên sản phẩm

Đơn giá

Giá bán

Giá thạch anh

Giá Adapter

1

Đèn  UV 6W

 

   

 

2

Đèn UV 3GPM = 675L/h

( Bóng đèn 15 W )

 

   

 

3

Đèn  UV 6GPM = 1350 L/h

(  Bóng đèn 21 W )

 

   

 

4

Đèn UV 12 GPM = 2,7 m3/h

(  Bóng đèn 40 W )

 

   

 

5

Đèn UV 24 GPM = 5,4 m3/h

(  Bóng đèn 85 W )

 

   

 

6

Đèn UV 45GPM = 10m3/h

( Bóng đèn 85W ) có 02 bóng

 

   

 

Tên sản phẩm: Đèn UV Diệt khuẩn


  • Loại: UVLIGHT
  • 500 Sản phẩm trong kho