Filtration system bottled water, bottled

Hệ thống thiết bị sản xuất nước ăn uống đóng bình đóng chai Nika là hệ thống thiết bị lọc nước có chất lượng nước thành phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý, sử dụng công nghệ lọc nước hiện đại nhất, nước thành phẩm hoàn toàn đạt tiêu chuẩn nước dùng cho ăn uống sinh hoạt, sản xuất nước uống đóng chai. Sản phẩm được Công ty Cổ phần Nika sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001.Product Image Model- Item Name Manufacturer Price
Table specifications filtration system bottled water , bottled HTTK350

Table specifications filtration system bottled water , bottled

Table specifications filtration system bottled water , bottled   No Name Unit Number Note 1.        Filtration equipment   Column filter Composite / Stainless Steel ( size , filter...

Call for Price

... more info
Call for price

Table specifications filtration system bottled water , bottled HTTK700

Table specifications filtration system bottled water , bottled

Table specifications filtration system bottled water , bottled   No Name Unit Number Note 1.        Filtration equipment   Column filter Composite / Stainless Steel ( size , filter...

Call for Price

... more info
Call for price

HTTK1000

Bảng thông số kỹ thuật TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi chú 1.        Thiết bị lọc thô   Cột trợ lọc Composite / Inox...

Call for Price

... more info
Call for price

Table specifications filtration system bottled water , bottled HTTK1500

Table specifications filtration system bottled water , bottled

Table specifications filtration system bottled water , bottled   No Name Unit Number Note 1.        Filtration equipment   Column filter Composite / Stainless Steel ( size , filter...

Call for Price

... more info
Call for price

Table specifications filtration system bottled water , bottled HTTK2000

Table specifications filtration system bottled water , bottled

Table specifications filtration system bottled water , bottled   No Name Unit Number Note 1.        Filtration equipment   Column filter Composite / Stainless Steel ( size , filter...

Call for Price

... more info
Call for price

Table specifications filtration system bottled water , bottled HTTK3000

Table specifications filtration system bottled water , bottled

Table specifications filtration system bottled water , bottled   No Name Unit Number Note 1.        Filtration equipment   Column filter Composite / Stainless Steel ( size , filter...

Call for Price

... more info
Call for price