Hệ thống thiết bị lọc làm mềm khử canxi trong nước

Hệ thống thiết bị lọc làm mềm khử canxi trong nước được Công ty Cổ phàn Nika sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001, Tính năng hệ thống lọc và làm mềm nước Nika là khử độ cứng của nước bởi các hạt làm mềm nước, được chúng tôi tính toán chi tiết dựa trên nồng độ CaCo3 có trong từng nguồn nước nhằm khử các loại kim loại nặng có trong nước, nước có chứa hàm lượng canxi cao… để lắp ráp thành hệ thống có hiệu quả kinh tế cao nhấtHình sản phẩm Loại- Tên sản phẩm Nhà sản xuất Giá
Hệ thống làm mềm nước - Khử nước cứng công suất 1000 lít / giờ HTLM1000

Hệ thống làm mềm nước - Khử nước cứng công suất 1000 lít / giờ

Bảng thông số kỹ thuật Hệ thống làm mềm nước TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi chú 1.        Hệ thống máy làm...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Hệ thống làm mềm nước - Khử nước cứng công suất 2000 lít / giờ HTLM2000

Hệ thống làm mềm nước - Khử nước cứng công suất 2000 lít / giờ

Bảng thông số kỹ thuật Hệ thống làm mềm nước TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi chú 1.        Hệ thống máy làm...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Hệ thống làm mềm nước - Khử nước cứng công suất 3000 lít / giờ HTLM3000

Hệ thống làm mềm nước - Khử nước cứng công suất 3000 lít / giờ

Bảng thông số kỹ thuật Hệ thống làm mềm nước TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi chú 1.        Hệ thống máy làm...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Hệ thống làm mềm nước - Khử nước cứng công suất 4000 lít / giờ HTLM4000

Hệ thống làm mềm nước - Khử nước cứng công suất 4000 lít / giờ

Bảng thông số kỹ thuật Hệ thống làm mềm nước TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi chú 1.        Hệ thống máy làm...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Hệ thống làm mềm nước - Khử nước cứng công suất 5000 lít / giờ HTLM5000

Hệ thống làm mềm nước - Khử nước cứng công suất 5000 lít / giờ

Bảng thông số kỹ thuật Hệ thống làm mềm nước TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi chú 1.        Hệ thống làm mềm nước ...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Hệ thống làm mềm nước - Khử nước cứng công suất 10000 lít / giờ HTLM10000

Hệ thống làm mềm nước - Khử nước cứng công suất 10000 lít / giờ

Bảng thông số kỹ thuật Hệ thống làm mềm nước TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi chú 1.        Hệ thống làm mềm nước ...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Hệ thống làm mềm nước - Khử nước cứng công suất theo yêu cầu HTLM

Hệ thống làm mềm nước - Khử nước cứng công suất theo yêu cầu

Bảng thông số kỹ thuật Hệ thống làm mềm nước TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi chú 1.        Hệ thống làm mềm nước ...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Hệ thống làm mềm nước - Khử nước cứng công suất theo yêu cầu HTLM

Hệ thống làm mềm nước - Khử nước cứng công suất theo yêu cầu

Bảng thông số kỹ thuật Hệ thống làm mềm nước TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi chú 1.        Hệ thống máy làm...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Hệ thống làm mềm nước - Khử nước cứng công suất theo yêu cầu HTLM

Hệ thống làm mềm nước - Khử nước cứng công suất theo yêu cầu

Bảng thông số kỹ thuật Hệ thống làm mềm nước TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi chú 1.        Hệ thống làm mềm nước ...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Hệ thống làm mềm nước - Khử nước cứng công suất theo yêu cầu HTLM

Hệ thống làm mềm nước - Khử nước cứng công suất theo yêu cầu

Bảng thông số kỹ thuật Hệ thống làm mềm nước TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi chú 1.        Hệ thống làm mềm nước ...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá