Hệ thống thiết bị lọc nước cho máy chạy thận nhân tạo

Hệ thống thiết bị lọc nước Nika cho máy chạy thận nhân tạo là hệ thống máy lọc nước phục vụ ngành y tế, trong các bênh viện, các phòng công nghệ sinh học… lọc ra chất lượng nước siêu tinh khiết để chạy thận cho bệnh nhân. Hệ thống thiết bị máy lọc nước chạy thận nhân tạo được sản xuất bởi Công ty Cổ phần Nika theo tiêu chuẩn ISO 9001. Cho chất lượng nước thành phẩm hoàn toàn tinh khiết đạt tiêu chuẩn AAMI của Mỹ. Lĩnh vực ứng dụng: nước cho chạy thận nhân tạo, rửa tay trong phòng mổ, rửa dụng cụ phòng mổ, hấp sấy dụng cụ y tế, tắm cho bệnh nhân ghép tủy, mổ tim, trẻ sơ sinh, sản xuất dược phẩm, xét nghiệm...Hình sản phẩm Loại- Tên sản phẩm Nhà sản xuất Giá
Hệ thống lọc nước chạy thận nhân tạo công suất 700 lít /giờ sử dụng 2 cấp lọc RO, diệt khuẩn bằng đèn UV HTCT700

Hệ thống lọc nước chạy thận nhân tạo công suất 700 lít /giờ sử dụng 2 cấp lọc RO, diệt khuẩn bằng đèn UV

Chạy thận nhân tạo Khi mà hai quả thận hoàn toàn mất tác dụng thì chỉ còn hai cách: một là xin một quả thận của người khác để ghép vào...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Hệ thống lọc nước chạy thận nhân tạo công suất 1000 lít /giờ sử dụng 2 cấp lọc RO, diệt khuẩn bằng đèn UV HTCT1000

Hệ thống lọc nước chạy thận nhân tạo công suất 1000 lít /giờ sử dụng 2 cấp lọc RO, diệt khuẩn bằng đèn UV

Chạy thận nhân tạo Khi mà hai quả thận hoàn toàn mất tác dụng thì chỉ còn hai cách: một là xin một quả thận của người khác để ghép vào...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Hệ thống lọc nước chạy thận nhân tạo công suất 1500 lít /giờ sử dụng 2 cấp lọc RO, diệt khuẩn bằng đèn UV HTCT1500

Hệ thống lọc nước chạy thận nhân tạo công suất 1500 lít /giờ sử dụng 2 cấp lọc RO, diệt khuẩn bằng đèn UV

Chạy thận nhân tạo Khi mà hai quả thận hoàn toàn mất tác dụng thì chỉ còn hai cách: một là xin một quả thận của người khác để ghép vào...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Hệ thống lọc nước chạy thận nhân tạo công suất 2000 lít /giờ sử dụng 2 cấp lọc RO, diệt khuẩn bằng đèn UV HTCT2000

Hệ thống lọc nước chạy thận nhân tạo công suất 2000 lít /giờ sử dụng 2 cấp lọc RO, diệt khuẩn bằng đèn UV

Chạy thận nhân tạo Khi mà hai quả thận hoàn toàn mất tác dụng thì chỉ còn hai cách: một là xin một quả thận của người khác để ghép vào...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Hệ thống lọc nước chạy thận nhân tạo công suất 700 lít /giờ sử dụng 1 cấp lọc RO, khử khoáng bằng hệ DI, diệt khuẩn bằng đèn UV HTCT700DI

Hệ thống lọc nước chạy thận nhân tạo công suất 700 lít /giờ sử dụng 1 cấp lọc RO, khử khoáng bằng hệ DI, diệt khuẩn bằng đèn UV

Chạy thận nhân tạo Khi mà hai quả thận hoàn toàn mất tác dụng thì chỉ còn hai cách: một là xin một quả thận của người khác để ghép vào...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Hệ thống lọc nước chạy thận nhân tạo công suất 1000 lít /giờ sử dụng 1 cấp lọc RO, khử khoáng bằng hệ DI, diệt khuẩn bằng đèn UV HTCT1000DI

Hệ thống lọc nước chạy thận nhân tạo công suất 1000 lít /giờ sử dụng 1 cấp lọc RO, khử khoáng bằng hệ DI, diệt khuẩn bằng đèn UV

Chạy thận nhân tạo Khi mà hai quả thận hoàn toàn mất tác dụng thì chỉ còn hai cách: một là xin một quả thận của người khác để ghép vào...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Hệ thống lọc nước chạy thận nhân tạo công suất 1500 lít /giờ sử dụng 1 cấp lọc RO, khử khoáng bằng hệ DI, diệt khuẩn bằng đèn UV HTCT1500DI

Hệ thống lọc nước chạy thận nhân tạo công suất 1500 lít /giờ sử dụng 1 cấp lọc RO, khử khoáng bằng hệ DI, diệt khuẩn bằng đèn UV

Chạy thận nhân tạo Khi mà hai quả thận hoàn toàn mất tác dụng thì chỉ còn hai cách: một là xin một quả thận của người khác để ghép vào...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Hệ thống lọc nước chạy thận nhân tạo công suất 2000 lít /giờ sử dụng 1 cấp lọc RO, khử khoáng bằng hệ DI, diệt khuẩn bằng đèn UV HTCT2000DI

Hệ thống lọc nước chạy thận nhân tạo công suất 2000 lít /giờ sử dụng 1 cấp lọc RO, khử khoáng bằng hệ DI, diệt khuẩn bằng đèn UV

Chạy thận nhân tạo Khi mà hai quả thận hoàn toàn mất tác dụng thì chỉ còn hai cách: một là xin một quả thận của người khác để ghép vào...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Hệ thống lọc nước chạy thận nhân tạo công suất 700 lít /giờ sử dụng 1 cấp lọc RO, khử khoáng bằng hệ EDI, diệt khuẩn bằng đèn UV HTCT700EDI

Hệ thống lọc nước chạy thận nhân tạo công suất 700 lít /giờ sử dụng 1 cấp lọc RO, khử khoáng bằng hệ EDI, diệt khuẩn bằng đèn UV

Chạy thận nhân tạo Khi mà hai quả thận hoàn toàn mất tác dụng thì chỉ còn hai cách: một là xin một quả thận của người khác để ghép vào...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Hệ thống lọc nước chạy thận nhân tạo công suất 1000 lít /giờ sử dụng 1 cấp lọc RO, khử khoáng bằng hệ EDI, diệt khuẩn bằng đèn UV HTCT1000EDI

Hệ thống lọc nước chạy thận nhân tạo công suất 1000 lít /giờ sử dụng 1 cấp lọc RO, khử khoáng bằng hệ EDI, diệt khuẩn bằng đèn UV

Chạy thận nhân tạo Khi mà hai quả thận hoàn toàn mất tác dụng thì chỉ còn hai cách: một là xin một quả thận của người khác để ghép vào...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá