Hệ thống thiết bị lọc nước ngầm, nước mặt dùng cho sinh hoạt

Có rất nhiều sự lựa chọn cho khách hàng những hệ thống thiết bị lọc nước ngầm, nước giếng khoan, nước mặt thành nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho gia đình, cơ quan, xí nghiệp, nhà máy, nhà hàng, khách sạn hoặc khu dân cư các loại hình lọc nước sinh hoạt phù hợp, có thể bạn chỉ cần xây dựng một hệ thống lọc nước sinh hoạt để xử lý một vài tạp chất có trong nước như: sắt, đồng, chì, mangan, nitrate, asen... ở các mức độ vừa phải, đủ để đạt các tiêu chuẩn của bộ y tế về nước sinh hoạt. Công ty cổ phần Nika cung cấp các hệ thống lọc nước sinh hoạt từ nước ngầm, nước mặt với nhiều loại công suất khác nhau; sử dụng công nghệ lọc nước hiện đại nhất hiện nay, Hệ thống thiết bị lọc nước ngầm, nước mặt phục vụ sinh hoạt và sản xuất Nika được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001.Hình sản phẩm Loại- Tên sản phẩm Nhà sản xuất Giá
Hệ thống lọc nước sinh hoạt công suất 5000 lít / giờ HTSH5000

Hệ thống lọc nước sinh hoạt công suất 5000 lít / giờ

Bảng thông số kỹ thuật cơ bản của Hệ thống lọc nước sinh hoạt áp dụng cho xử lý nước ngầm              

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Hệ thống lọc nước sinh hoạt công suất 10000 lít / giờ HTSH10000

Hệ thống lọc nước sinh hoạt công suất 10000 lít / giờ

Bảng thông số kỹ thuật cơ bản của Hệ thống lọc nước sinh hoạt áp dụng cho xử lý nước ngầm TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi chú ...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Hệ thống lọc nước sinh hoạt công suất 15000 lít / giờ HTSH15000

Hệ thống lọc nước sinh hoạt công suất 15000 lít / giờ

Bảng thông số kỹ thuật cơ bản của Hệ thống lọc nước sinh hoạt áp dụng cho xử lý nước ngầm TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi chú ...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Hệ thống lọc nước sinh hoạt công suất 20000 lít / giờ HTSH20000

Hệ thống lọc nước sinh hoạt công suất 20000 lít / giờ

Bảng thông số kỹ thuật cơ bản của Hệ thống lọc nước sinh hoạt áp dụng cho xử lý nước ngầm TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi chú ...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Hệ thống lọc nước sinh hoạt công suất 25000 lít / giờ HTSH25000

Hệ thống lọc nước sinh hoạt công suất 25000 lít / giờ

Bảng thông số kỹ thuật cơ bản của Hệ thống lọc nước sinh hoạt áp dụng cho xử lý nước ngầm TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi chú ...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Hệ thống lọc nước sinh hoạt công suất 30000 lít / giờ HTSH30000

Hệ thống lọc nước sinh hoạt công suất 30000 lít / giờ

Bảng thông số kỹ thuật cơ bản của Hệ thống lọc nước sinh hoạt áp dụng cho xử lý nước ngầm TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi chú ...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Hệ thống lọc nước sinh hoạt công suất 35000 lít / giờ HTSH35000

Hệ thống lọc nước sinh hoạt công suất 35000 lít / giờ

Bảng thông số kỹ thuật cơ bản của Hệ thống lọc nước sinh hoạt áp dụng cho xử lý nước ngầm TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi chú ...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Hệ thống lọc nước sinh hoạt công suất 50000 lít / giờ HTSH50000

Hệ thống lọc nước sinh hoạt công suất 50000 lít / giờ

Bảng thông số kỹ thuật cơ bản của Hệ thống lọc nước sinh hoạt áp dụng cho xử lý nước ngầm TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi chú ...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Hệ thống lọc nước sinh hoạt công suất 80000 lít / giờ HTSH80000

Hệ thống lọc nước sinh hoạt công suất 80000 lít / giờ

Bảng thông số kỹ thuật cơ bản của Hệ thống lọc nước sinh hoạt áp dụng cho xử lý nước ngầm   TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi chú ...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá