Lõi lọc PP 20 inchs 1 micron - Lõi lọc số 3 - Lõi Bông - Click vào ảnh để đóng