Materials and waste water purification

Nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng về nguyên vật liệu lọc nước cấp và nước thải. Công ty Nika đã và đang không ngừng lựa chọn những nguyên vật liệu lọc phục vụ ngành nước có chất lượng tốt nhất, giá thành hợp lý nhất để thỏa mãn nhu cầu khách hàngProduct Image Model- Item Name Manufacturer Price
Activated Carbon TTPT

Activated Carbon

1 . Introduction : Made in Vietnam from coconut shell charcoal activated method at temperatures of 850 - 9500C . Effect : reduction of color , odor , heavy metals , organic compounds , pesticides 2 . Specifications : Particle size: 4 -8 mesh...

Call for Price

... more info
Call for price

Activated Carbon TTKM

Activated Carbon

1 . Introduction : Made in Vietnam from coconut shell charcoal activated method at temperatures of 850 - 9500C . Effect : reduction of color , odor , heavy metals , organic compounds , pesticides 2 . Specifications : Particle size: 4 -8 mesh...

Call for Price

... more info
Call for price

Activated Carbon TGD36

Activated Carbon

1 . Introduction : Made in Vietnam from coconut shell charcoal activated method at temperatures of 850 - 9500C . Effect : reduction of color , odor , heavy metals , organic compounds , pesticides 2 . Specifications : Particle size: 3 -...

Call for Price

... more info
Call for price

Activated Carbon TGD48

Activated Carbon

1 . Introduction : Made in Vietnam from coconut shell charcoal activated method at temperatures of 850 - 9500C . Effect : reduction of color , odor , heavy metals , organic compounds , pesticides 2 . Specifications : Particle size: 4 -8 mesh...

Call for Price

... more info
Call for price

Activated Carbon TGD510

Activated Carbon

1 . Introduction : Made in Vietnam from coconut shell charcoal activated method at temperatures of 850 - 9500C . Effect : reduction of color , odor , heavy metals , organic compounds , pesticides 2 . Specifications : Particle size: 5 -...

Call for Price

... more info
Call for price

Activated Carbon TGD612

Activated Carbon

1 . Introduction : Made in Vietnam from coconut shell charcoal activated method at temperatures of 850 - 9500C . Effect : reduction of color , odor , heavy metals , organic compounds , pesticides 2 . Specifications : Particle size: 6 -...

Call for Price

... more info
Call for price

Activated Carbon NLTGD

Activated Carbon

1 . Introduction : Made in Vietnam from coconut shell charcoal activated method at temperatures of 850 - 9500C . Effect : reduction of color , odor , heavy metals , organic compounds , pesticides 2 . Specifications : Particle size: 4 -8 mesh...

Call for Price

... more info
Call for price

Coal Netherlands THL

Coal Netherlands

Coal Netherlands 1 . Introduction : Coal production in the Netherlands by the method of activation temperature 850 - 9500C . Effect : reduction of color , odor , heavy metals , organic compounds , pesticides 2 . Specifications : Particle size: 4 -8...

Call for Price

... more info
Call for price

Manganese Ore QMG15

Manganese Ore

Manganese Ore The Company's products are manganese ore containing 20 % manganese from manganese or more divided into the following product categories : Mn ore with 20-23 % Mn ore from 24-27 % Mn ore from 28-29 % Mn ore from 30-34 % Mn ore than...

Call for Price

... more info
Call for price

Manganese Ore QMG18

Manganese Ore

Manganese Ore The Company's products are manganese ore containing 20 % manganese from manganese or more divided into the following product categories : Mn ore with 20-23 % Mn ore from 24-27 % Mn ore from 28-29 % Mn ore from 30-34 % Mn ore than...

Call for Price

... more info
Call for price