Sản phẩm mới




Hệ thống thiết bị lọc tuần hoàn nước bể bơi

Chưa có hàng:

Hệ thống thiết bị lọc tuần hoàn nước bể bơi
Loại:
Giá:
Liên hệ để biết giá



Trọng lượng 0kg

Ngày cập nhật: Thứ sáu 26 Tháng sáu, 2015
Chi tiết...
Liên hệ để biết giá
Hệ thống thiết bị lọc nước tuần hoàn bể bơi là thiết bị hoàn toàn cần thiết cho hồ bơi khi Chi tiết...

Hệ thống thiết bị xử lý nước thải mỏ than

Chưa có hàng:

Hệ thống thiết bị xử lý nước thải mỏ than
Loại:
Giá:


Trọng lượng 0kg

Ngày cập nhật: Thứ năm 25 Tháng sáu, 2015
Chi tiết...
Hết hàng
Nước thải từ các khu mỏ khai thác và chế biến khoáng sản thường có khối lượng lớn, chứa Chi tiết...

Hạt cation - Hạt làm mềm - Hạt khử nước cứng xuất xứ Mỹ

Hiện có: 1000

Hạt cation - Hạt làm mềm - Hạt khử nước cứng xuất xứ Mỹ
Loại: HLMM
Giá:
Liên hệ để biết giá



Trọng lượng 0kg

Ngày cập nhật: Thứ ba 10 Tháng mười hai, 2013
Chi tiết...
Liên hệ để biết giá
Hạt Cation làm mềm nước Loại bỏ             : Ca2+, Mg2+.. Hoàn Chi tiết...

Quặng Măng gan có hàm lượng Mn trên 35%

Hiện có: 100000

Quặng Măng gan có hàm lượng Mn trên 35%
Loại: QMG35
Giá:
Liên hệ để biết giá



Trọng lượng 0kg

Ngày cập nhật: Thứ ba 10 Tháng mười hai, 2013
Chi tiết...
Liên hệ để biết giá
Sản phẩm chính của Công ty là các loại quặng Mangan có hàm lượng Mangan từ 15% Mangan  Chi tiết...

Quặng Măng gan có hàm lượng Mn từ 29 - 34%

Hiện có: 100000

Quặng Măng gan có hàm lượng Mn từ 29 - 34%
Loại: QMG29
Giá:
Liên hệ để biết giá



Trọng lượng 0kg

Ngày cập nhật: Thứ ba 10 Tháng mười hai, 2013
Chi tiết...
Liên hệ để biết giá
Sản phẩm chính của Công ty là các loại quặng Mangan có hàm lượng Mangan từ 15% Mangan  Chi tiết...

Quặng Măng gan có hàm lượng Mn từ 27 - 29%

Hiện có: 100000

Quặng Măng gan có hàm lượng Mn từ 27 - 29%
Loại: QMG27
Giá:
Liên hệ để biết giá



Trọng lượng 0kg

Ngày cập nhật: Thứ ba 10 Tháng mười hai, 2013
Chi tiết...
Liên hệ để biết giá
Sản phẩm chính của Công ty là các loại quặng Mangan có hàm lượng Mangan từ 15% Mangan  Chi tiết...

Quặng Măng gan có hàm lượng Mn từ 23 - 27%

Hiện có: 100000

Quặng Măng gan có hàm lượng Mn từ 23 - 27%
Loại: QMG23
Giá:
Liên hệ để biết giá



Trọng lượng 0kg

Ngày cập nhật: Thứ ba 10 Tháng mười hai, 2013
Chi tiết...
Liên hệ để biết giá
Sản phẩm chính của Công ty là các loại quặng Mangan có hàm lượng Mangan từ 15% Mangan  Chi tiết...

Quặng Măng gan có hàm lượng Mn từ 18 - 23%

Hiện có: 100000

Quặng Măng gan có hàm lượng Mn từ 18 - 23%
Loại: QMG18
Giá:
Liên hệ để biết giá



Trọng lượng 0kg

Ngày cập nhật: Thứ ba 10 Tháng mười hai, 2013
Chi tiết...
Liên hệ để biết giá
Sản phẩm chính của Công ty là các loại quặng Mangan có hàm lượng Mangan từ 15% Mangan  Chi tiết...

Hệ thống làm mềm nước - Khử nước cứng công suất 3000 lít / giờ

Hiện có: 10

Hệ thống làm mềm nước - Khử nước cứng công suất 3000 lít / giờ
Loại: HTLM3000
Giá:
Liên hệ để biết giá



Trọng lượng 0kg

Ngày cập nhật: Thứ năm 28 Tháng mười một, 2013
Chi tiết...
Liên hệ để biết giá
Bảng thông số kỹ thuật Hệ thống làm mềm nước TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi Chi tiết...

Hệ thống làm mềm nước - Khử nước cứng công suất 1000 lít / giờ

Hiện có: 10

Hệ thống làm mềm nước - Khử nước cứng công suất 1000 lít / giờ
Loại: HTLM1000
Giá:
Liên hệ để biết giá



Trọng lượng 0kg

Ngày cập nhật: Thứ năm 28 Tháng mười một, 2013
Chi tiết...
Liên hệ để biết giá
Bảng thông số kỹ thuật Hệ thống làm mềm nước TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi Chi tiết...