Sản phẩm mới
Hệ thống làm mềm nước - Khử nước cứng công suất 2000 lít / giờ

Hiện có: 10

Hệ thống làm mềm nước - Khử nước cứng công suất 2000 lít / giờ
Loại: HTLM2000
Giá:
Liên hệ để biết giáTrọng lượng 0kg

Ngày cập nhật: Thứ năm 28 Tháng mười một, 2013
Chi tiết...
Liên hệ để biết giá
Bảng thông số kỹ thuật Hệ thống làm mềm nước TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi Chi tiết...

Hệ thống làm mềm nước - Khử nước cứng công suất 4000 lít / giờ

Hiện có: 10

Hệ thống làm mềm nước - Khử nước cứng công suất 4000 lít / giờ
Loại: HTLM4000
Giá:
Liên hệ để biết giáTrọng lượng 0kg

Ngày cập nhật: Thứ năm 28 Tháng mười một, 2013
Chi tiết...
Liên hệ để biết giá
Bảng thông số kỹ thuật Hệ thống làm mềm nước TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi Chi tiết...

Hệ thống lọc nước uống đóng Bình, chai công suất 700 lít / giờ

Hiện có: 10

Hệ thống lọc nước uống đóng Bình, chai công suất 700 lít / giờ
Loại: HTTK700
Giá:
Liên hệ để biết giáTrọng lượng 0kg

Ngày cập nhật: Thứ năm 28 Tháng mười một, 2013
Chi tiết...
Liên hệ để biết giá
Bảng thông số kỹ thuật TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi chú Chi tiết...

Hệ thống lọc nước vô trùng công suất 2000 lít/giờ, sử dụng 1 cấp lọc RO, khử khuẩn bằng khí Ozon và đèn UV

Hiện có: 10

Hệ thống lọc nước vô trùng công suất 2000 lít/giờ, sử dụng 1 cấp lọc RO, khử khuẩn bằng khí Ozon và đèn UV
Loại: HTNVT2000
Giá:
Liên hệ để biết giáTrọng lượng 0kg

Ngày cập nhật: Thứ năm 28 Tháng mười một, 2013
Chi tiết...
Liên hệ để biết giá
Dây chuyền xử lý nước y tế Nước dùng trong y tế có những yêu cầu riêng, khắt khe. Về Chi tiết...

Hệ thống lọc nước vô trùng công suất 1500 lít/giờ, sử dụng 1 cấp lọc RO, khử khuẩn bằng khí Ozon và đèn UV

Hiện có: 10

Hệ thống lọc nước vô trùng công suất 1500 lít/giờ, sử dụng 1 cấp lọc RO, khử khuẩn bằng khí Ozon và đèn UV
Loại: HTNVT1500
Giá:
Liên hệ để biết giáTrọng lượng 0kg

Ngày cập nhật: Thứ năm 28 Tháng mười một, 2013
Chi tiết...
Liên hệ để biết giá
Dây chuyền xử lý nước y tế Nước dùng trong y tế có những yêu cầu riêng, khắt khe. Về Chi tiết...

Hệ thống lọc nước vô trùng công suất 700 lít/giờ, sử dụng 1 cấp lọc RO, khử khuẩn bằng khí Ozon và đèn UV

Hiện có: 10

Hệ thống lọc nước vô trùng công suất 700 lít/giờ, sử dụng 1 cấp lọc RO, khử khuẩn bằng khí Ozon và đèn UV
Loại: HTNVT700
Giá:
Liên hệ để biết giáTrọng lượng 0kg

Ngày cập nhật: Thứ năm 28 Tháng mười một, 2013
Chi tiết...
Liên hệ để biết giá
Dây chuyền xử lý nước y tế Nước dùng trong y tế có những yêu cầu riêng, khắt khe. Về Chi tiết...

Hệ thống lọc nước chạy thận nhân tạo công suất 700 lít /giờ sử dụng 1 cấp lọc RO, khử khoáng bằng hệ DI, diệt khuẩn bằng đèn UV

Hiện có: 10

Hệ thống lọc nước chạy thận nhân tạo công suất 700 lít /giờ sử dụng 1 cấp lọc RO, khử khoáng bằng hệ DI, diệt khuẩn bằng đèn UV
Loại: HTCT700DI
Giá:
Liên hệ để biết giáTrọng lượng 0kg

Ngày cập nhật: Thứ năm 28 Tháng mười một, 2013
Chi tiết...
Liên hệ để biết giá
Chạy thận nhân tạo Khi mà hai quả thận hoàn toàn mất tác dụng thì chỉ còn hai Chi tiết...

Hệ thống lọc nước chạy thận nhân tạo công suất 1500 lít /giờ sử dụng 2 cấp lọc RO, diệt khuẩn bằng đèn UV

Hiện có: 10

Hệ thống lọc nước chạy thận nhân tạo công suất 1500 lít /giờ sử dụng 2 cấp lọc RO, diệt khuẩn bằng đèn UV
Loại: HTCT1500
Giá:
Liên hệ để biết giáTrọng lượng 0kg

Ngày cập nhật: Thứ năm 28 Tháng mười một, 2013
Chi tiết...
Liên hệ để biết giá
Chạy thận nhân tạo Khi mà hai quả thận hoàn toàn mất tác dụng thì chỉ còn hai Chi tiết...

Hệ thống lọc nước chạy thận nhân tạo công suất 1500 lít /giờ sử dụng 1 cấp lọc RO, khử khoáng bằng hệ DI, diệt khuẩn bằng đèn UV

Hiện có: 10

Hệ thống lọc nước chạy thận nhân tạo công suất 1500 lít /giờ sử dụng 1 cấp lọc RO, khử khoáng bằng hệ DI, diệt khuẩn bằng đèn UV
Loại: HTCT1500DI
Giá:
Liên hệ để biết giáTrọng lượng 0kg

Ngày cập nhật: Thứ năm 28 Tháng mười một, 2013
Chi tiết...
Liên hệ để biết giá
Chạy thận nhân tạo Khi mà hai quả thận hoàn toàn mất tác dụng thì chỉ còn hai Chi tiết...

Hệ thống lọc nước chạy thận nhân tạo công suất 1500 lít /giờ sử dụng 1 cấp lọc RO, khử khoáng bằng hệ EDI, diệt khuẩn bằng đèn UV

Hiện có: 10

Hệ thống lọc nước chạy thận nhân tạo công suất 1500 lít /giờ sử dụng 1 cấp lọc RO, khử khoáng bằng hệ EDI, diệt khuẩn bằng đèn UV
Loại: HTCT1500EDI
Giá:
Liên hệ để biết giáTrọng lượng 0kg

Ngày cập nhật: Thứ năm 28 Tháng mười một, 2013
Chi tiết...
Liên hệ để biết giá
Chạy thận nhân tạo  Khi mà hai quả thận hoàn toàn mất tác dụng thì chỉ còn hai Chi tiết...