Sản phẩm mới
Đá nâng pH - nguyên liệu nâng pH cho nước kích thước 1.5 - 3 mm

Hiện có: 10000

Đá nâng pH - nguyên liệu nâng pH cho nước kích thước 1.5 - 3 mm
Loại: DNpH
Giá:
Liên hệ để biết giáTrọng lượng 0kg

Ngày cập nhật: Thứ năm 16 Tháng năm, 2013
Chi tiết...
Liên hệ để biết giá
Xuất xứ: Việt Nam Hình dạng: Dạng hạt, có góc cạnh KT: 2 -4mm Tỷ trọng: 1.400 kg/m3 Công dụng: Chi tiết...

Đá nâng pH - nguyên liệu nâng pH cho nước kích thước 1 - 2 mm

Hiện có: 10000

Đá nâng pH - nguyên liệu nâng pH cho nước kích thước 1 - 2 mm
Loại: DNpH
Giá:
Liên hệ để biết giáTrọng lượng 0kg

Ngày cập nhật: Thứ năm 16 Tháng năm, 2013
Chi tiết...
Liên hệ để biết giá
Xuất xứ: Việt Nam Hình dạng: Dạng hạt, có góc cạnh KT: 2 -4mm Tỷ trọng: 1.400 kg/m3 Công dụng: Chi tiết...

Cát Thạch anh kich thước 1 - 3 mm

Hiện có: 100000

Cát Thạch anh kich thước 1 - 3 mm
Loại: CTA3
Giá:
Liên hệ để biết giáTrọng lượng 0kg

Ngày cập nhật: Thứ năm 16 Tháng năm, 2013
Chi tiết...
Liên hệ để biết giá
Cát thạch anh được sử dụng trong lọc nước để lọc các thành phần lơ lửng có kích thước Chi tiết...

Cát Thạch anh kich thước 1 - 2 mm

Hiện có: 100000

Cát Thạch anh kich thước 1 - 2 mm
Loại: CTA2
Giá:
Liên hệ để biết giáTrọng lượng 0kg

Ngày cập nhật: Thứ năm 16 Tháng năm, 2013
Chi tiết...
Liên hệ để biết giá
Cát thạch anh được sử dụng trong lọc nước để lọc các thành phần lơ lửng có kích thước Chi tiết...

Cát Thạch anh kich thước 1.5 - 2.5 mm

Hiện có: 100000

Cát Thạch anh kich thước 1.5 - 2.5 mm
Loại: CTA2.5
Giá:
Liên hệ để biết giáTrọng lượng 0kg

Ngày cập nhật: Thứ năm 16 Tháng năm, 2013
Chi tiết...
Liên hệ để biết giá
Cát thạch anh được sử dụng trong lọc nước để lọc các thành phần lơ lửng có kích thước Chi tiết...

Cát Thạch anh kich thước 1 - 1.5 mm

Hiện có: 100000

Cát Thạch anh kich thước 1 - 1.5 mm
Loại: CTA1.5
Giá:
Liên hệ để biết giáTrọng lượng 0kg

Ngày cập nhật: Thứ năm 16 Tháng năm, 2013
Chi tiết...
Liên hệ để biết giá
Cát thạch anh được sử dụng trong lọc nước để lọc các thành phần lơ lửng có kích thước Chi tiết...

Cát Thạch anh kich thước 0.5 - 1 mm

Hiện có: 100000

Cát Thạch anh kich thước 0.5 - 1 mm
Loại: CTA1
Giá:
Liên hệ để biết giáTrọng lượng 0kg

Ngày cập nhật: Thứ năm 16 Tháng năm, 2013
Chi tiết...
Liên hệ để biết giá
Cát thạch anh được sử dụng trong lọc nước để lọc các thành phần lơ lửng có kích thước Chi tiết...

Hạt cation - Hạt làm mềm - Hạt khử nước cứng xuất xứ Trung Quốc

Hiện có: 1000

Hạt cation - Hạt làm mềm - Hạt khử nước cứng xuất xứ Trung Quốc
Loại: HLMTQ
Giá:
Liên hệ để biết giáTrọng lượng 0kg

Ngày cập nhật: Thứ năm 16 Tháng năm, 2013
Chi tiết...
Liên hệ để biết giá
Hóa chất xử lý nước Hạt Cation làm mềm nước Loại Chi tiết...

Hạt cation - Hạt làm mềm - Hạt khử nước cứng xuất xứ Hồng Kong

Hiện có: 1000

Hạt cation - Hạt làm mềm - Hạt khử nước cứng xuất xứ Hồng Kong
Loại: HLMHK
Giá:
Liên hệ để biết giáTrọng lượng 0kg

Ngày cập nhật: Thứ năm 16 Tháng năm, 2013
Chi tiết...
Liên hệ để biết giá
Hóa chất xử lý nước Hạt Cation làm mềm nước Loại Chi tiết...

Hạt cation - Hạt làm mềm - Hạt khử nước cứng xuất xứ Ấn Độ

Hiện có: 1000

Hạt cation - Hạt làm mềm - Hạt khử nước cứng xuất xứ Ấn Độ
Loại: HLMAD
Giá:
Liên hệ để biết giáTrọng lượng 0kg

Ngày cập nhật: Thứ năm 16 Tháng năm, 2013
Chi tiết...
Liên hệ để biết giá
Hóa chất xử lý nước Hạt Cation làm mềm nước Loại Chi tiết...