Hệ thống thiết bị lọc nước vô trùng cho ngành Y tế, dược phẩm

Hệ thống lọc nước vô trùng phục vụ ngành Y tế, Dược phẩm là hệ thống lọc nước tinh khiết với yêu cầu hệ thống lọc ra chất lượng nước rất khắt khe bảo đảm tinh khiết và vô trùng tuyệt đối. Hệ thống máy sử dụng công nghệ mới và lưu lượng lọc nước lớn. Hệ thống thiết bị máy lọc nước vô trùng do Công ty Cổ phần Nika sản xuất theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001, nước thành phẩm hoàn toàn vô trùng phục vụ cho các bệnh viện, khoa sản, tắm cho trẻ sơ sinh, khoa tim tim mạch, tắm cho bệnh nhân ghép tủy, rửa dụng cụ y tế, rửa tay, hấp sấy dụng cụ y tế, phòng xét nghiệm, sản xuất dược phẩm.Hình sản phẩm Loại- Tên sản phẩm Nhà sản xuất Giá
Hệ thống lọc nước vô trùng công suất 350 lít/giờ, sử dụng 1 cấp lọc RO, khử khuẩn bằng khí Ozon và đèn UV HTNVT350

Hệ thống lọc nước vô trùng công suất 350 lít/giờ, sử dụng 1 cấp lọc RO, khử khuẩn bằng khí Ozon và đèn UV

Dây chuyền xử lý nước y tế Nước dùng trong y tế có những yêu cầu riêng, khắt khe. Về cơ bản một hệ thống thiết bị xử lý nước sạch dùng trong y tế bao...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Hệ thống lọc nước vô trùng công suất 700 lít/giờ, sử dụng 1 cấp lọc RO, khử khuẩn bằng khí Ozon và đèn UV HTNVT700

Hệ thống lọc nước vô trùng công suất 700 lít/giờ, sử dụng 1 cấp lọc RO, khử khuẩn bằng khí Ozon và đèn UV

Dây chuyền xử lý nước y tế Nước dùng trong y tế có những yêu cầu riêng, khắt khe. Về cơ bản một hệ thống thiết bị xử lý nước sạch dùng trong y tế bao...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Hệ thống lọc nước vô trùng công suất 1000 lít/giờ, sử dụng 1 cấp lọc RO, khử khuẩn bằng khí Ozon và đèn UV HTNVT1000

Hệ thống lọc nước vô trùng công suất 1000 lít/giờ, sử dụng 1 cấp lọc RO, khử khuẩn bằng khí Ozon và đèn UV

Dây chuyền xử lý nước y tế Nước dùng trong y tế có những yêu cầu riêng, khắt khe. Về cơ bản một hệ thống thiết bị xử lý nước sạch dùng trong y tế bao...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Hệ thống lọc nước vô trùng công suất 1500 lít/giờ, sử dụng 1 cấp lọc RO, khử khuẩn bằng khí Ozon và đèn UV HTNVT1500

Hệ thống lọc nước vô trùng công suất 1500 lít/giờ, sử dụng 1 cấp lọc RO, khử khuẩn bằng khí Ozon và đèn UV

Dây chuyền xử lý nước y tế Nước dùng trong y tế có những yêu cầu riêng, khắt khe. Về cơ bản một hệ thống thiết bị xử lý nước sạch dùng trong y tế bao...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Hệ thống lọc nước vô trùng công suất 2000 lít/giờ, sử dụng 1 cấp lọc RO, khử khuẩn bằng khí Ozon và đèn UV HTNVT2000

Hệ thống lọc nước vô trùng công suất 2000 lít/giờ, sử dụng 1 cấp lọc RO, khử khuẩn bằng khí Ozon và đèn UV

Dây chuyền xử lý nước y tế Nước dùng trong y tế có những yêu cầu riêng, khắt khe. Về cơ bản một hệ thống thiết bị xử lý nước sạch dùng trong y tế bao...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá