Hệ thống thiết bị sản xuất nước uống đóng bình đóng chai Nika

Hệ thống thiết bị sản xuất nước ăn uống đóng bình đóng chai Nika là hệ thống thiết bị lọc nước có chất lượng nước thành phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý, sử dụng công nghệ lọc nước hiện đại nhất, nước thành phẩm hoàn toàn đạt tiêu chuẩn nước dùng cho ăn uống sinh hoạt, sản xuất nước uống đóng chai. Sản phẩm được Công ty Cổ phần Nika sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001.Hình sản phẩm Loại Tên sản phẩm Nhà sản xuất Giá+
Hệ thống lọc nước uống đóng Bình, chai công suất 1000 lít / giờ HTTK1000

Hệ thống lọc nước uống đóng Bình, chai công suất 1000 lít / giờ

Bảng thông số kỹ thuật TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi chú 1.        Thiết bị lọc thô   Cột trợ lọc Composite / Inox...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Hệ thống lọc nước uống đóng Bình, chai công suất 1500 lít / giờ HTTK1500

Hệ thống lọc nước uống đóng Bình, chai công suất 1500 lít / giờ

Bảng thông số kỹ thuật TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi chú 1.        Thiết bị lọc thô   Cột trợ lọc Composite / Inox...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Hệ thống lọc nước uống đóng Bình, chai công suất 2000 lít / giờ HTTK2000

Hệ thống lọc nước uống đóng Bình, chai công suất 2000 lít / giờ

Bảng thông số kỹ thuật TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi chú 1.        Thiết bị lọc thô   Cột trợ lọc Composite / Inox...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Hệ thống lọc nước uống đóng Bình, chai công suất 3000 lít / giờ HTTK3000

Hệ thống lọc nước uống đóng Bình, chai công suất 3000 lít / giờ

Bảng thông số kỹ thuật hệ thống lọc nước uống đóng bình, chai TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi chú 1.        Thiết bị...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Hệ thống lọc nước uống đóng Bình, chai công suất 350 lít / giờ HTTK350

Hệ thống lọc nước uống đóng Bình, chai công suất 350 lít / giờ

Bảng thông số kỹ thuật TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi chú 1.        Thiết bị lọc thô   Cột trợ lọc Composite / Inox...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá

Hệ thống lọc nước uống đóng Bình, chai công suất 700 lít / giờ HTTK700

Hệ thống lọc nước uống đóng Bình, chai công suất 700 lít / giờ

Bảng thông số kỹ thuật TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi chú 1.        Thiết bị lọc thô   Cột trợ lọc Composite / Inox...

Liên hệ để biết giá

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá