Tất cả sản phẩm

Hạt cation - Hạt làm mềm - Hạt khử nước cứng xuất xứ Trung Quốc

Hiện có: 1000

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá
Hạt cation - Hạt làm mềm - Hạt khử nước cứng xuất xứ Trung Quốc
Loại: HLMTQ
Giá:
Liên hệ để biết giá

Trọng lượng 0kg

Ngày cập nhật: Thứ năm 16 Tháng năm, 2013
Hóa chất xử lý nước Hạt Cation làm mềm nước Loại Chi tiết...

Hệ thống khử khoáng trong nước sử dụng công nghệ EDI công suất 1000 lít / giờ

Hiện có: 5

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá
Hệ thống khử khoáng trong nước sử dụng công nghệ EDI công suất 1000 lít / giờ
Loại: EDI1000
Giá:
Liên hệ để biết giá

Trọng lượng 0kg

Ngày cập nhật: Thứ năm 25 Tháng tư, 2013
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT HỆ THỐNG LỌC NƯỚC EDI: EDI (Electro – de – ionization) là một kỹ thuật xử Chi tiết...

Hệ thống khử khoáng trong nước sử dụng công nghệ EDI công suất 1000 lít / giờ thi công hoàn thiện

Hiện có: 5

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá
Hệ thống khử khoáng trong nước sử dụng công nghệ EDI công suất 1000 lít / giờ thi công hoàn thiện
Loại: EDI1000
Giá:
Liên hệ để biết giá

Trọng lượng 0kg

Ngày cập nhật: Thứ năm 25 Tháng tư, 2013
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT HỆ THỐNG EDI: EDI (Electro – de – ionization) là một kỹ thuật xử lý làm Chi tiết...

Hệ thống khử khoáng trong nước sử dụng công nghệ EDI công suất 500 lít / giờ

Hiện có: 5

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá
Hệ thống khử khoáng trong nước sử dụng công nghệ EDI công suất 500 lít / giờ
Loại: EDI500
Giá:
Liên hệ để biết giá

Trọng lượng 0kg

Ngày cập nhật: Thứ năm 25 Tháng tư, 2013
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG MÁY LỌC NƯỚC EDI EDI (Electro – de – ionization) là một kỹ thuật Chi tiết...

Hệ thống khử khoáng trong nước sử dụng công nghệ EDI công suất 6000 lít / giờ

Hiện có: 5

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá
Hệ thống khử khoáng trong nước sử dụng công nghệ EDI công suất 6000 lít / giờ
Loại: EDI6000
Giá:
Liên hệ để biết giá

Trọng lượng 0kg

Ngày cập nhật: Thứ bảy 18 Tháng năm, 2013
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT: EDI (Electro – de – ionization) là một kỹ thuật xử lý làm nước sạch Chi tiết...

Hệ thống làm mềm nước - Khử nước cứng công suất 1000 lít / giờ

Hiện có: 10

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá
Hệ thống làm mềm nước - Khử nước cứng công suất 1000 lít / giờ
Loại: HTLM1000
Giá:
Liên hệ để biết giá

Trọng lượng 0kg

Ngày cập nhật: Thứ năm 28 Tháng mười một, 2013
Bảng thông số kỹ thuật Hệ thống làm mềm nước TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi Chi tiết...

Hệ thống làm mềm nước - Khử nước cứng công suất 10000 lít / giờ

Hiện có: 10

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá
Hệ thống làm mềm nước - Khử nước cứng công suất 10000 lít / giờ
Loại: HTLM10000
Giá:
Liên hệ để biết giá

Trọng lượng 0kg

Ngày cập nhật: Thứ tư 15 Tháng năm, 2013
Bảng thông số kỹ thuật Hệ thống làm mềm nước TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi Chi tiết...

Hệ thống làm mềm nước - Khử nước cứng công suất 2000 lít / giờ

Hiện có: 10

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá
Hệ thống làm mềm nước - Khử nước cứng công suất 2000 lít / giờ
Loại: HTLM2000
Giá:
Liên hệ để biết giá

Trọng lượng 0kg

Ngày cập nhật: Thứ năm 28 Tháng mười một, 2013
Bảng thông số kỹ thuật Hệ thống làm mềm nước TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi Chi tiết...

Hệ thống làm mềm nước - Khử nước cứng công suất 3000 lít / giờ

Hiện có: 10

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá
Hệ thống làm mềm nước - Khử nước cứng công suất 3000 lít / giờ
Loại: HTLM3000
Giá:
Liên hệ để biết giá

Trọng lượng 0kg

Ngày cập nhật: Thứ năm 28 Tháng mười một, 2013
Bảng thông số kỹ thuật Hệ thống làm mềm nước TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi Chi tiết...

Hệ thống làm mềm nước - Khử nước cứng công suất 4000 lít / giờ

Hiện có: 10

Chi tiết...
Liên hệ để biết giá
Hệ thống làm mềm nước - Khử nước cứng công suất 4000 lít / giờ
Loại: HTLM4000
Giá:
Liên hệ để biết giá

Trọng lượng 0kg

Ngày cập nhật: Thứ năm 28 Tháng mười một, 2013
Bảng thông số kỹ thuật Hệ thống làm mềm nước TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi Chi tiết...