Dialysis Water System

Hệ thống thiết bị lọc nước Nika cho máy chạy thận nhân tạo là hệ thống máy phục vụ ngành y tế, trong các bênh viện, các phòng công nghệ sinh học… lọc ra chất lượng nước siêu tinh khiết để chạy thận cho bệnh nhân. Hệ thống thiết bị máy lọc nước chạy thận nhân tạo được sản xuất bởi Công ty Cổ phần Nika theo tiêu chuẩn ISO 9001. Cho chất lượng nước thành phẩm hoàn toàn tinh khiết đạt tiêu chuẩn AAMI của Mỹ. Lĩnh vực ứng dụng: nước cho chạy thận nhân tạo, rửa tay trong phòng mổ, rửa dụng cụ phòng mổ, hấp sấy dụng cụ y tế, tắm cho bệnh nhân ghép tủy, mổ tim, trẻ sơ sinh, sản xuất dược phẩm, xét nghiệm...Product Image Model- Item Name Manufacturer Price
Dialysis water purification system using EDI technology HTCT700

Dialysis water purification system using EDI technology

Hemodialysis When the kidneys are completely ineffective only two ways : one is for a kidney transplant on someone else to her , the other is a few times every week to go to specialized centers for dialysis , the aim is to the toxic waste and excess...

Call for Price

... more info
Call for price

Dialysis water purification system using EDI technology HTCT1000

Dialysis water purification system using EDI technology

Hemodialysis When the kidneys are completely ineffective only two ways : one is for a kidney transplant on someone else to her , the other is a few times every week to go to specialized centers for dialysis , the aim is to the toxic waste and excess...

Call for Price

... more info
Call for price

Dialysis water purification system using EDI technology HTCT1500

Dialysis water purification system using EDI technology

Hemodialysis When the kidneys are completely ineffective only two ways : one is for a kidney transplant on someone else to her , the other is a few times every week to go to specialized centers for dialysis , the aim is to the toxic waste and excess...

Call for Price

... more info
Call for price

Dialysis water purification system using EDI technology HTCT2000

Dialysis water purification system using EDI technology

Hemodialysis When the kidneys are completely ineffective only two ways : one is for a kidney transplant on someone else to her , the other is a few times every week to go to specialized centers for dialysis , the aim is to the toxic waste and excess...

Call for Price

... more info
Call for price

Dialysis water purification system using EDI technology HTCT700DI

Dialysis water purification system using EDI technology

Hemodialysis When the kidneys are completely ineffective only two ways : one is for a kidney transplant on someone else to her , the other is a few times every week to go to specialized centers for dialysis , the aim is to the toxic waste and excess...

Call for Price

... more info
Call for price

Dialysis water purification system using EDI technology HTCT1000DI

Dialysis water purification system using EDI technology

Hemodialysis When the kidneys are completely ineffective only two ways : one is for a kidney transplant on someone else to her , the other is a few times every week to go to specialized centers for dialysis , the aim is to the toxic waste and excess...

Call for Price

... more info
Call for price

Dialysis water purification system using EDI technology HTCT1500DI

Dialysis water purification system using EDI technology

Hemodialysis When the kidneys are completely ineffective only two ways : one is for a kidney transplant on someone else to her , the other is a few times every week to go to specialized centers for dialysis , the aim is to the toxic waste and excess...

Call for Price

... more info
Call for price

Dialysis water purification system using EDI technology HTCT2000DI

Dialysis water purification system using EDI technology

Hemodialysis When the kidneys are completely ineffective only two ways : one is for a kidney transplant on someone else to her , the other is a few times every week to go to specialized centers for dialysis , the aim is to the toxic waste and excess...

Call for Price

... more info
Call for price

Dialysis water purification system using EDI technology HTCT700EDI

Dialysis water purification system using EDI technology

Hemodialysis When the kidneys are completely ineffective only two ways : one is for a kidney transplant on someone else to her , the other is a few times every week to go to specialized centers for dialysis , the aim is to the toxic waste and excess...

Call for Price

... more info
Call for price

Dialysis water purification system using EDI technology HTCT1000EDI

Dialysis water purification system using EDI technology

Hemodialysis When the kidneys are completely ineffective only two ways : one is for a kidney transplant on someone else to her , the other is a few times every week to go to specialized centers for dialysis , the aim is to the toxic waste and excess...

Call for Price

... more info
Call for price