Sterile water filtration system

Hệ thống lọc nước vô trùng phục vụ ngành Y tế, Dược phẩm là hệ thống lọc nước tinh khiết với yêu cầu hệ thống lọc ra chất lượng nước rất khắt khe bảo đảm tinh khiết và vô trùng tuyệt đối. Hệ thống máy sử dụng công nghệ mới và lưu lượng lọc nước lớn. Hệ thống thiết bị máy lọc nước vô trùng do Công ty Cổ phần Nika sản xuất theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001, nước thành phẩm hoàn toàn vô trùng phục vụ cho các bệnh viện, khoa sản, tắm cho trẻ sơ sinh, khoa tim tim mạch, tắm cho bệnh nhân ghép tủy, rửa dụng cụ y tế, rửa tay, hấp sấy dụng cụ y tế, phòng xét nghiệm, sản xuất dược phẩm.Product Image Model- Item Name Manufacturer Price
Sterile Water Filtration System HTNVT350

Sterile Water Filtration System

Line medical treatment Water used in healthcare has its own requirements , strict . Basically a system of water treatment equipment for medical use includes the stages : ► Water sources multilayer filter , activated carbon filter ► , ► ion...

Call for Price

... more info
Call for price

Sterile Water Filtration System HTNVT700

Sterile Water Filtration System

Line medical treatment Water used in healthcare has its own requirements , strict . Basically a system of water treatment equipment for medical use includes the stages : ► Water sources multilayer filter , activated carbon filter ► , ► ion...

Call for Price

... more info
Call for price

Sterile Water Filtration System HTNVT1000

Sterile Water Filtration System

Line medical treatment Water used in healthcare has its own requirements , strict . Basically a system of water treatment equipment for medical use includes the stages : ► Water sources multilayer filter , activated carbon filter ► , ► ion...

Call for Price

... more info
Call for price

Sterile Water Filtration System HTNVT1500

Sterile Water Filtration System

Line medical treatment Water used in healthcare has its own requirements , strict . Basically a system of water treatment equipment for medical use includes the stages : ► Water sources multilayer filter , activated carbon filter ► , ► ion...

Call for Price

... more info
Call for price

Sterile Water Filtration System HTNVT2000

Sterile Water Filtration System

Line medical treatment Water used in healthcare has its own requirements , strict . Basically a system of water treatment equipment for medical use includes the stages : ► Water sources multilayer filter , activated carbon filter ► , ► ion...

Call for Price

... more info
Call for price