System water purification equipment underground and surface

Có rất nhiều sự lựa chọn cho khách hàng những hệ thống thiết bị lọc nước ngầm, nước giếng khoan, nước mặt thành nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho gia đình, cơ quan, xí nghiệp, nhà máy, nhà hàng, khách sạn hoặc khu dân cư các loại hình lọc nước sinh hoạt phù hợp, có thể bạn chỉ cần xây dựng một hệ thống lọc nước sinh hoạt để xử lý một vài tạp chất có trong nước như: sắt, đồng, chì, mangan, nitrate, asen... ở các mức độ vừa phải, đủ để đạt các tiêu chuẩn của bộ y tế về nước sinh hoạt. Công ty cổ phần Nika cung cấp các hệ thống lọc nước sinh hoạt từ nước ngầm, nước mặt với nhiều loại công suất khác nhau; sử dụng công nghệ lọc nước hiện đại nhất hiện nay, Hệ thống thiết bị lọc nước ngầm, nước mặt phục vụ sinh hoạt và sản xuất Nika được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001.Product Image Model- Item Name Manufacturer Price
Water Softener Systems 5000 litles/hrs HTSH5000

Water Softener Systems 5000 litles/hrs

Table specifications of basic water purification system applied to treatment of groundwater No Name Unit Number Note 1.        Filtration equipment   Column filter Composite / Stainless...

Call for Price

... more info
Call for price

Water Softener Systems 10000 litles / hrs HTSH10000

Water Softener Systems 10000 litles / hrs

Table specifications of basic water purification system applied to treatment of groundwater No Name Unit Number Note 1.        Filtration equipment   Column filter Composite / Stainless...

Call for Price

... more info
Call for price

Water Softener Systems 15000 litles/hrs HTSH15000

Water Softener Systems 15000 litles/hrs

Table specifications of basic water purification system applied to treatment of groundwater No Name Unit Number Note 1.        Filtration equipment   Column filter Composite / Stainless...

Call for Price

... more info
Call for price

Water Softener Systems 20000 litles/hrs HTSH20000

Water Softener Systems 20000 litles/hrs

Table specifications of basic water purification system applied to treatment of groundwater No Name Unit Number Note 1.        Filtration equipment   Column filter Composite / Stainless...

Call for Price

... more info
Call for price

Water Softener Systems 25000 litles/hrs HTSH25000

Water Softener Systems 25000 litles/hrs

Table specifications of basic water purification system applied to treatment of groundwater No Name Unit Number Note 1.        Filtration equipment   Column filter Composite / Stainless...

Call for Price

... more info
Call for price

Water Softener Systems 30000 litles/hrs HTSH30000

Water Softener Systems 30000 litles/hrs

Table specifications of basic water purification system applied to treatment of groundwater No Name Unit Number Note 1.        Filtration equipment   Column filter Composite / Stainless...

Call for Price

... more info
Call for price

Water Softener Systems 35000 litles/hrs HTSH35000

Water Softener Systems 35000 litles/hrs

Table specifications of basic water purification system applied to treatment of groundwater No Name Unit Number Note 1.        Filtration equipment   Column filter Composite / Stainless...

Call for Price

... more info
Call for price

Water Softener Systems 50000 litles / hrs HTSH50000

Water Softener Systems 50000 litles / hrs

Table specifications of basic water purification system applied to treatment of groundwater No Name Unit Number Note 1.        Filtration equipment   Column filter Composite / Stainless...

Call for Price

... more info
Call for price

Water Softener Systems 80000 litles / hrs HTSH80000

Water Softener Systems 80000 litles / hrs

Table specifications of basic water purification system applied to treatment of groundwater No Name Unit Number Note 1.        Filtration equipment   Column filter Composite / Stainless...

Call for Price

... more info
Call for price