Water Softener Filter System

Hệ thống thiết bị lọc làm mềm khử canxi trong nước được Công ty Cổ phàn Nika sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001, Tính năng hệ thống lọc và làm mềm nước Nika là khử độ cứng của nước bởi các hạt làm mềm nước, được chúng tôi tính toán chi tiết dựa trên nồng độ CaCo3 có trong từng nguồn nước nhằm khử các loại kim loại nặng có trong nước, nước có chứa hàm lượng canxi cao… để lắp ráp thành hệ thống có hiệu quả kinh tế cao nhấtProduct Image Model- Item Name Manufacturer Price
Water Softener Systems HTLM1000

Water Softener Systems

Table specifications water softener system No Name Unit Number Note 1.        Water Softener Systems   The Cation Exchange Composite / Stainless Steel ( size , filter traffic...

Call for Price

... more info
Call for price

Water Softener Systems HTLM2000

Water Softener Systems

Table specifications water softener system No Name Unit Number Note 1.        Water Softener Systems   The Cation Exchange Composite / Stainless Steel ( size , filter traffic...

Call for Price

... more info
Call for price

Water Softener Systems HTLM3000

Water Softener Systems

Table specifications water softener system No Name Unit Number Note 1.        Water Softener Systems   The Cation Exchange Composite / Stainless Steel ( size , filter traffic...

Call for Price

... more info
Call for price

Water Softener Systems HTLM4000

Water Softener Systems

Table specifications water softener system No Name Unit Number Note 1.        Water Softener Systems   The Cation Exchange Composite / Stainless Steel ( size , filter traffic...

Call for Price

... more info
Call for price

Water Softener Systems HTLM5000

Water Softener Systems

Table specifications water softener system No Name Unit Number Note 1.         Water Softener Systems   The Cation Exchange Composite / Stainless Steel ( size , filter traffic...

Call for Price

... more info
Call for price

Water Softener Systems HTLM10000

Water Softener Systems

Table specifications water softener system No Name Unit Number Note 1.         Water Softener Systems   The Cation Exchange Composite / Stainless Steel ( size , filter traffic...

Call for Price

... more info
Call for price

Water Softener Systems HTLM

Water Softener Systems

Table specifications water softener system No Name Unit Number Note 1.         Water Softener Systems   The Cation Exchange Composite / Stainless Steel ( size , filter traffic...

Call for Price

... more info
Call for price

Water Softener Systems HTLM

Water Softener Systems

Table specifications water softener system No Name Unit Number Note 1.        Water Softener Systems   The Cation Exchange Composite / Stainless Steel ( size , filter traffic...

Call for Price

... more info
Call for price

Water Softener Systems HTLM

Water Softener Systems

Table specifications water softener system No Name Unit Number Note 1.         Water Softener Systems   The Cation Exchange Composite / Stainless Steel ( size , filter traffic...

Call for Price

... more info
Call for price

Water Softener Systems HTLM

Water Softener Systems

Table specifications water softener system No Name Unit Number Note 1.         Water Softener Systems   The Cation Exchange Composite / Stainless Steel ( size , filter traffic...

Call for Price

... more info
Call for price